Adriatica Folk Fest


Adriatica folk fest je međunarodni folklorni festival organiziran od 2012. godine u gradu Crikvenici i Novom Vinodolskom. Prve godine festival je organiziran povodom proslave 600 godina turizma na Crikveničkoj rivijeri, a 2013. sa tematikom ulaska Hrvatske u EU. Organizator MFF Adriatica folk fest je Udruga NIKTUS iz Zagreba i KULTUR-NIK d.o.o. turistička agencija, a suorganizatori su Turistička zajednica grada Crikvenice, Centar za kulturu grada Novog Vinodolskog i Agencija Via Mea iz Crikvenice. Pokrovitelj Festivala od prvog dana je gradonačelnik grada Crikvenice i Grad Crikvenica.
U 2014. godini Festival je pretvoren u jednu veliku folklornu manifestaciju koja će trajati u 4 termina tijekom cijelog ljeta.

Više o samom festivalu možete pogledati na stranici: www.adriatica-folk-fest.com