Ustrojstvo tvrtke

KULTUR-NIK d.o.o.
za organizaciju i usluge, turistička agencija
Karlovačka cesta 66, 10020 Zagreb, Hrvatska
OIB: 06455477740

Žiro račun:
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR902360000 1101532302, SWIFT: ZABAHR2X
Raiffeisen bank Austria d.d.
IBAN: HR9624840081106111834, SWIFT: RZBHHR2X

Uprava: Nikola Tuškan, Nada Tuškan
Vlasnik tvrtke : Žarko Tuškan

Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, registarski uložak MBS: 080134965
Temeljni kapital  20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.